headerphoto

Návrh formulářů

Formuláře se používají v MS Access pro vytvoření uživatelského rozhraní. Vázané formuláře jsou navíc propojeny se zdrojem dat, t.j. můžou zobrazovat vybrané informace z databáze. Dále obsahují tlačítka, obrázky a další objekty.

Formulář můžeme vytvořit několika způsoby, záleží na jeho použití. Vybrat si můžeme na panelu nástrojů:

Nabídka Formulář: umožňuje vytvořit formulář jediným kliknutím myši. Jestliže použijeme tento nástroj, budou do formuláře umístěna všechna pole z podkladového zdroje dat (ten vybereme jenom klikem na odpovídající tabulku před zvolením formuláře z nabídky). Takto vytvořený formulář zobrazuje vždy jediný záznam. Formulář můžeme ihned začít používat nebo jej upravit v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení tak, aby lépe vyhovoval našim potřebám.

Nabídka Návrh formuláře: pokročilá tvorba formuláře. Vytváříme formulář přesně podle našich představ.

Nabídka Prázdný formulář: tento způsob vytvoření formuláře může být velice rychlý, zejména pokud do formuláře hodláme vložit jen několik polí.

Nabídka Průvodce formulářem: řídíme se pokyny průvodce. Je to spíš nástroj pro úplné začátečníky.

Nabídka Další formuláře: za zmínku stojí podnabídka Více položek, která umožní vytvořit formulář zobrazující více záznamů (např. z celé tabulky).

Formulář můžeme zobrazit ve formulářovém zobrazení, v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení. První způsob se používá jako výsledné zobrazení formuláře, určené pro uživatele. Další dva způsoby (návrhové, rozložení) můžeme využít při úpravě návrhu formuláře.

Pro další úpravu formulářů použijeme nástroje v nabídce Návrh, např. ovládací prvky, záhlaví a zápatí, seznam polí, vlastnosti atd.

Na obrázku je uvedena nabídka Ovládací prvky. Titulek umožňuje vkládat do formuláře různé popisky a nadpisy. Dále můžeme vkládat obrázek, podformulář, přepínače a další objekty.

Použitím Textového pole vytvoříme nevázaného pole pro vkládání informací např. pro hledání nebo pro výpočty. Potřebný výpočet nastavíme v datových vlastnostech u zdroje dat použitím Tvůrce výrazů. K dispozici máme různé funkce (matematické, pro práci s datem nebo textem ...), např. Sum(), Count().

Pár poznámek k vlastnostem formuláře:
- při zobrazení informací z tabulek příp. dotazů vždy zkontrolujte správnost nastavení Zdroje dat v záložce datových vlastností. Tím zabezpečíme propojení formuláře s s odpovídající tabulkou nebo dotazem.
- pokud nastavíme v datových vlastnostech formuláře ve volbě Zadat data možnost ano, formulář bude připraven pro zadání nového záznamu. To je (spolu s předchozím správným nastavením zdroje dat) nutné pro vytvoření formuláře pro přidávání nových řádků do tabulky.
- nastavení výchozího zobrazení ve formátových vlastnostech: volba Jednoduchý formulář zobrazí jediný záznam, volba Nekonečné formuláře umožní zobrazit více záznamů - pro jednotlivé ovládací prvky můžeme v jejich datových vlastnostech nastavit jejich uzamčení nebo znepřístupnění
- ve formátových vlastnostech můžeme nastavit, jak bude prvek vypadat - měníme pozadí, nastavujeme rámeček.
- ve formátových vlastnostech formuláře můžeme zrušit navigační tlačíka, volič záznamů, případně i zavírací tlačítko okna.
- další možnosti nastavení prvku máme k dispozici přes pravé tlačítko myši (tak jako běžně v OS Windows). Je tam např. podmíněné formátování u textových polí.

Při nastavovaní vlastností musíme být opatrní a vědět, co vlastnost způsobí. Často se objevují "vedlejší" účinky. Nastavujeme vždy jenom jednu vlastnost a hned zkontrolujeme, jak se projeví na funkčnosti formuláře.

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates